Phó Tổng biên tập NXBGDVN : TS. Trần Quang Vinh

Phó Tổng biên tập phụ trách : ThS. Nguyễn Ngọc Hân

Phó Tổng biên tập : Trần Thị Kim Cương

NGND. Vũ Hữu Bình

TS. Nguyễn Minh Đức

ThS. Đặng Hiệp Giang

TS. Nguyễn Minh Hà

PGS. TS. Vũ Đình Hoà

ThS. Trần Quang Hùng

TS. Lê Thống Nhất

PGS. TS. Tạ Duy Phượng

ThS. Phạm Đức Tài

PGS. TS. Tôn Thân

PGS. TS. Lê Anh Vinh