Danh sách Câu lạc bộ Toán Tuổi thơ

25/02/2016 | 15:08 Tổng lượt xem: 2534

 

                                                                                            DANH SÁCH CÁC CLB TOÁN TUỔI THƠ

 

 

  TT

 

   TÊN CÂU LẠC BỘ

 

              ĐỊA CHỈ

 

   TỈNH

 

  CHỦ NHIỆM CLB

 

ĐIỆN THOẠI

1

Trường TH Sơn Kiên 3  

Xã Sơn Kiên, Hòn Đất, Kiên Giang

 

Kiên Giang

Nguyễn Văn Thiềm

0984 139 399

2

Lớp 5A1, TH Định Hòa 3

Xã Định Hòa, Gò Quao, Kiên Giang

Kiên Giang

Danh Dứt

01667 693 499

3

Lớp 5A1, TH Định Hòa 3

Xã Định Hòa, Gò Quao, Kiên Giang

 

Kiên Giang

Đặng Văn Trưởng

0977 112 442

4

Lớp 5B, TH Định Hòa 3

Xã Định Hòa, Gò Quao, Kiên Giang

Kiên Giang

Khưu Hồng Tấn

0946 287 291

5

Trường TH Định Hòa 2

Xã Định Hòa, Gò Quao, Kiên Giang

Kiên Giang

Lý Tấn Ngãi

01692 443 489

6

Lớp 5C, TH Vĩnh Hòa Hưng Nam 2

Xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, Gò Quao, Kiên Giang

Kiên Giang

Huỳnh Thị Sửu

01692 854 716

7

Lớp 5A, TH Vĩnh Hòa  Hưng Nam 2

Xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, Gò Quao, Kiên Giang

Kiên Giang

Danh  Thanh Huyền

 

8

Lớp 5A4, TH Định Hòa 1

Xã Định Hòa, Gò Quao, Kiên Giang

Kiên Giang

Phan Ngọc Kiềm

06196 359 522

9

Lớp 5A3, TH Định Hòa 1

Xã Định Hòa, Gò Quao, Kiên Giang

Kiên Giang

Thị Kim Thương

0949 759 078

10

Lớp 5A2, TH Định Hòa 1

Xã Định Hòa, Gò Quao, Kiên Giang

Kiên Giang

Huỳnh Kim Dung

01235 288 545

11

Lớp 5A1, TH Định Hòa 1

Xã Định Hòa, Gò Quao, Kiên Giang

Kiên Giang

Ngô Minh Lâm

01633 759 688

12

Khối Lớp 5, TH Định An 3

Xã Định An, Gò Quao, Kiên Giang

Kiên Giang

Trần Văn Thường

0946 767 626

13

Khối lớp 5, THCS Vàm Rầy

Xã Bình Sơn, Hòn Đất, Kiên Giang

Kiên Giang

Trần Thị Lan Anh

01655 540 058

14

Khối lớp 5, TH Vĩnh Phước A2

Xã Vĩnh Phước A, Gò Quao, Kiên Giang

Kiên Giang

Phan Quốc Khánh

0949 573 175

15

Khối lớp 5, TH Thủy Liễu 1

Xã Thủy Liễu, Gò Quao, Kiên Giang

Kiên Giang

Trương Minh Tân

01629 171 972

16

Lớp 5/2, TH Thị trấn Gò Quao 1

Thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao, Kiên Giang

Kiên Giang

Bùi Thị Minh Hiếu

01269 325 373

17

Lớp 5/4, TH Thị trấn Gò Quao 1

Thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao, Kiên Giang

Kiên Giang

Dương Phi Thuyền

0167 822 7111

18

Lớp 5/3, TH Thị trấn Gò Quao 1

Thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao, Kiên Giang

Kiên Giang

Trần Thị Bé Phương

0169 222 028

19

Lớp 5/1, TH Thị trấn Gò Quao 1

Thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao, Kiên Giang

Kiên Giang

Phạm Ngọc Liên

0949 777 456

20

 lớp 5/2, TH Định An 1

Xã Định An, Gò Quao, Kiên Giang

Kiên Giang

Nguyễn Thị Chiến

0128 488 355

21

Lớp 5/5, TH Định An 1

Xã Định An, Gò Quao, Kiên Giang

Kiên Giang

Nguyễn Tư Giám

0978 522 620

22

Lớp 5/3, TH Định An 1

Xã Định An, Gò Quao, Kiên Giang

Kiên Giang

Đặng Thanh Phú

 

23

Lớp 5/4, TH Định An 1

Xã Định An, Gò Quao, Kiên Giang

Kiên Giang

Phạm Kiều Thanh

0909 101 371

24

Khối Lớp 5, TH Vĩnh Tuy 2

Xã Vĩnh Tuy, Gò Quao, Kiên Giang

Kiên Giang

Trần Văn Công

01232 750 985

25

Khối Lớp 5, TH Vĩnh Tuy 2

Xã Vĩnh Tuy, Gò Quao, Kiên Giang

Kiên Giang

Trần Minh Triều

0916 995 357

26

Khối Lớp 5, TH Vĩnh Tuy 2

Xã Vĩnh Tuy, Gò Quao, Kiên Giang

Kiên Giang

Nguyễn Kim Giaù

 

27

Lớp 5A, TH Vĩnh Thắng 1

Xã Vĩnh Thắng, Gò Quao, Kiên Giang

Kiên Giang

Nguyễn Văn Nhuần

01247 339 269

28

Khối Lớp 5, TH Định An 2

Xã Định An, Gò Quao, Kiên Giang

Kiên Giang

Danh Hoàng Anh

01666 369 106

29

Khối lớp 5, TH Vĩnh Hòa Hưng Bắc 1

Xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, Gò Quao, Kiên Giang

Kiên Giang

Thái Văn Phương

0939 610 995

30

Lớp 5A, TH Vĩnh Tuy 1

Xã Vĩnh Tuy, Gò Quao, Kiên Giang

Kiên Giang

Trần Tú Quyên

01238 857 767

31

Lớp 5C, TH Vĩnh Tuy 1

Xã Vĩnh Tuy, Gò Quao, Kiên Giang

Kiên Giang

Cao Minh Thuyền

 

32

Lớp 5B, TH Vĩnh Tuy 1

Xã Vĩnh Tuy, Gò Quao, Kiên Giang

Kiên Giang

Dương Văn Phiếu

 

33

Khối lớp 5, TH Phước Thạnh

Xã Mỹ Phước, Hòn Đất, Kiên Giang

Kiên Giang

Lê Thị Na

01262 879 372

34

Khối lớp 5, TH Hòn Sóc

Xã Thổ Sơn, Hòn Đất, Kiên Giang

Kiên Giang

Nguyễn Thị Ngọc Hương

0984.022.040

35

Khối lớp 5, TH Vĩnh hòa Hưng Bắc 2

Xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, Gò Quao, Kiên Giang

Kiên Giang

Lê Văn Mến

0946865222

36

Khối lớp 5, TH Lình Huỳnh

Xã Lình Huỳnh, Hòn Đất, Kiên Giang

Kiên Giang

 

 

37

Khối lớp 5, TH Thành Công

Xã Sóc Sơn, Hòn Đất, Kiên Giang

Kiên Giang

Đỗ Thị Thùy Duy

0986218663

38

Lớp 5/5, TH Thành Công

Xã Sóc Sơn, Huyện Hòn Đất, Kiên Giang

Kiên Giang

 

 

39

Khối lớp 5, TH Phúc Thành

Xã Phúc Thành, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

Thái Bình

 

Ngô Trọng Khoa

0987389949

40

Khối lớp 5, TH Nguyễn Viết Xuân

Xã Thuận An, Đắc Mil, Đắc Nông

Đắc Nông

 

Đỗ Thị Luyến

01688728873

41

Khối lớp 5, TH Chi Lăng

Xã Chi Lăng, huyện Hưng Hà, Thái Bình

Thái Bình

Lê Thị Hạnh

0919988519

42

Lớp 5D, Tiểu học Bờ Dừa

Xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang

Kiên Giang

 

 

43

Khối lớp 5, Tiểu học 2 Định Hòa

xã Định Hòa, huyện Gò Quao, Kiên Giang

Kiên Giang

Vũ Thị Hằng

01687676744

44

Khối lớp 5, Tiểu học 2 Định Hòa

Xã Định Hòa, huyện Gò Quao, Kiên Giang

Kiên Giang

Dâm Được

01265976993

45

Lớp 5A, Tiểu học 2 Định Hòa

Xã Định Hòa, huyện Gò Quao, Kiên Giang

Kiên Giang

Lý Tấn Ngãi

01692443489

46

Khối lớp 5B, Tiểu học 2 Định Hòa

Xã Định Hòa, huyện Gò Quao, Kiên Giang

Kiên Giang

Trần Duy Ân

01684248932

47

Lớp 5E, Tiểu học 2 Định Hòa

Xã Định Hòa, huyện Gò Quao, Kiên Giang

Kiên Giang

Huỳnh Công Hiên

0986161495

48

Lớp 5/2, TH 1 Vĩnh Hòa Hưng Nam

Xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, Gò Quao, Kiên Giang

Kiên Giang

 

 

49

Lớp 5/1, TH 1 Vĩnh Hòa Hưng Nam

Xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, Gò Quao, Kiên Giang

Kiên Giang

 

 

50

Khối Lớp 5, TH Minh Lương 2

thị trấn Minh Lương, Châu Thành, Kiên Giang

Kiên Giang

 

 

51

Khối lớp 5, Tiểu học Bình Sơn 1

Xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất

Kiên Giang

Nguyễn Thị Bích Hạnh

0925601455

52

Khối Lớp 5, TH Hòn Sóc

Xã Thổ Sơn, Huyện Hòn Đất, Kiên Giang

Kiên Giang

Nguyễn Thị Ngọc Hương

0984022040

53

Khối lớp 5, TH2 VHHB

Xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, Gò Quao, Kiên Giang

Kiên Giang

Lê Văn Mến

0946865228

54

Khối lớp 5, TH Lình Huỳnh

Xã Lình Huỳnh, Hòn Đất, Kiên Giang

Kiên Giang

Ngô Văn Rĩnh

0985148759

55

Lớp 5/1, TH Thành Công

Thị trấn Sóc Sơn, Hòn Đất, Kiên Giang

Kiên Giang

Đỗ Thị Thùy Duy

0986218663

56

Lớp 5/2, TH Thành Công

Thị trấn Sóc Sơn, Hòn Đất, Kiên Giang

Kiên Giang

 

 

57

Lớp 5/3, TH Thành Công

Thị trấn Sóc Sơn, Hòn Đất, Kiên Giang

Kiên Giang

 

 

58

Lớp 5/4, TH Thành Công

Thị trấn Sóc Sơn, Hòn Đất, Kiên Giang

Kiên Giang

 

 

59

Lớp 5/5, TH Thành Công

Thị trấn Sóc Sơn, Hòn Đất, Kiên Giang

Kiên Giang

 

 

60

 Lớp 5A1, TH Lê Danh Phương 1

Huyện Hưng Hà

Thái Bình

Phạm Văn Công

0915081036

61

Lớp 5A2, TH Lê Danh Phương 1

Huyện Hưng Hà

Thái Bình

Trần Thị Việt Hòa

 

62

Lớp 4A1, TH Lê Danh Phương 1

Huyện Hưng Hà

Thái Bình

Nguyễn Thị Tố Uyên

 

63

Lớp 4A2, TH Lê Danh Phương 1

Huyện Hưng Hà

Thái Bình

Đặng Thị Hồng Sắc

 

64

Khối lớp 3, TH Lê Danh Phương 1

Huyện Hưng Hà

Thái Bình

Bùi Thị Nhã

 

65

Khối Lớp 2TH Lê Danh Phương 1

Huyện Hưng Hà

Thái Bình

Nguyễn Thị Hiền

 

66

Khối lớp 1, H Lê Danh Phương 1

Huyện Hưng Hà

Thái Bình

Lê Thị Thao

 

67

Khối lớp 5, TH Mong Thọ B1

Xã Mong Thọ B, Châu Thành, Kiên Giang

Kiên Giang

 

 

 

68

Khối lớp 5, TH Chiềng Ve

Xã Chiềng Sơn, Mộc Châu, Sơn La

Sơn La

Hoàng Văn Sinh

01635037405

69

Khối lớp 5, TH Mỹ Phước

Xã Mỹ Phước, Hòn Đất

Kiên Giang

 

 

70

Khối lớp 5, TH Sơn Kiên 1

Xã Sơn Kiên, Hòn Đất

Kiên Giang

 

 

71

Khối lớp 5, TH  Mỹ Lâm 1

Xã Mỹ Lâm, Hòn Đất

Kiên Giang

Nguyễn Thị Đợi

01292160852

72

Khối lớp 5, TH  Mỹ Lâm 1

Xã Mỹ Lâm, Hòn Đất

Kiên Giang

Phạm Xuân Thi

01237590303

73

Khối lớp 5, TH  Mỹ Lâm 1

Xã Mỹ Lâm, Hòn Đất

Kiên Giang

Vũ Thi Nhẫn

01655242634

74

Khối lớp 5, THCS Thị trấn Hòn Đất 2

Thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất

Kiên Giang

 

 

75

Khối lớp 5, TH Thị trấn Hòn Đất 1

Thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất

Kiên Giang

Trần Thị Hằng

0977523778

76

Khối lớp 5, TH Mỹ Thuận

Xã Mỹ Thuận, Huyện Hòn Đất

Kiên Giang

Nguyễn Thị Thu

0916828260

77

Khối lớp 5, TH Mỹ Thuận

Xã Mỹ Thuận, Huyện Hòn Đất

Kiên Giang

Nguyễn Thị Kim Phụng

0939274908

78

Lớp 5/4, TH Mỹ Thuận

Xã Mỹ Thuận, huyện Hòn Đất

Kiên Giang

Nguyễn Thị Lượng

01655273827

79

Lớp 5/2, TH Mỹ Thuận

Xã Mỹ Thuận, Huyện Hòn Đất

Kiên Giang

Vũ Thị Thương

0986326198

80

Khối lớp 5, TH Vĩnh Thắng 2

Xã Vĩnh Thắng, Gò Quao,

Kiên Giang

 

 

81

Khối lớp 5, TH Thị trấn

Thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất

Kiên Giang

Lê Văn Viên

0989871277

82

Lớp 5A1, TH Mộc Lỵ

Thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu,

Sơn La

Nguyễn Thị Thu

01667551245

83

Lớp 5A2, TH Mộc Lỵ

Thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu,

Sơn La

Phạm Thị Lan

01255919560

84

Lớp 5A3, TH Mộc Lỵ

Thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu,

Sơn La

Phạm Thị Hằng

0915354900

85

Khối lớp 5, TH Hòn Me

Xã Thổ Sơn,  huyện Hòn Đất

Kiên Giang

Hứa Văn Hiếu

01683424983

86

Khối lớp 8, PTCS Sơn Hải

Xã Sơn Hải, Kiên Lương

Kiên Giang

Nguyễn ánh Dương

01645960163

87

Khối lớp 5, PTCS Sơn Hải

Xã Sơn Hải, Kiên Lương

Kiên Giang

Vũ Hữu Toàn

0966768720

88

Khối lớp 5, TH TT Thứ Ba

Thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên

Kiên Giang

Đinh Thị Lệ

01255512669

89

Khối lớp 5, TH An Ninh

Xã An Ninh, Quỳnh Phụ, Thái Bình

Thái Bình

Nguyễn Thị Hòa

01666395252

90

Khối lớp 5, TH Mong Thọ A1

Xã Mong Thọ A, huyện Châu Thành,

Kiên Giang

Đỗ Thị Kim Phượng

01243336757

91

Khối Lớp 5, TH Bình An

Xã Bình an, Kiên Lương

Kiên Giang

Phan Thị Mỹ Tiên

0945903808

92

Khối Lớp 5, TH Phan Chu Chinh

Xã Nam Đà, Huyện Krông Nô

Đắk Nông

Phạm Văn Thiện

0905481269

93

Khối lớp 5, TH An Dục

Xã An Dục, huyện Quỳnh Phụ

Thái Bình

Nguyễn Văn Chung

01674875616

94

Khối lớp 5, TH TT Kiên Lương 4

Thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương

Kiên Giang

Trần Thị Hoa

01652919005

95

Khối lớ 5, TH Tân Hưng

Xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất

Kiên Giang

Biện Thị Xuân

01658419896

96

Khối lớp 5, TH Minh Hòa 1

Xã Minh Hòa, huyện Châu Thành,

Kiên Giang

 

 

97

Khối lớp 5, TH Tân Lập 1

Xã Tân Lập, huyện Vũ Thư

Thái Bình

 

 

98

Khối lớp 4, TH TT Kiên Lương 1

Thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương

Kiên Giang

 

 

99

Khối lớp 5, TH TT Kiên Lương 1

Thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương

Kiên Giang

 

 

100

Khối lớp 5, TH TT Kiên Lương 2

Thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương

Kiên Giang

Vũ Thị Thu Hường

0947464975

101

Khối lớp 5, TH Hiệp Tân

Xã Mỹ Hiệp Sơn, huyện Hòn Đất

Kiên Giang

 

 

102

Khối lơp 5, TH Lương Thế Vinh

Xã Rạch Sỏi, TP. Rạch Giá

Kiên Giang

Phạm Thanh Tùng

0963885678

103

Khối lơp 5, TH Lương Thế Vinh

Xã Rạch Sỏi, TP. Rạch Giá

Kiên Giang

Bùi Thị Tuyết Ngân

0947442633

104

Khối lớp 4, TH Lương Thế Vình

Xã Rạch Sỏi, TP. Rạch Gía

Kiên Giang

Nguyễn Thị Thục Uyên

0918661779

105

Khối lớp 4, TH Lương Thế Vình

Xã Rạch Sỏi, TP. Rạch Gía

Kiên Giang

Trần Thiện Bửu

01239691099

106

Khối lớp 5, TH Châu Văn Liêm

Xã Vĩnh Hiệp, TP. Rạch Gía

Kiên Giang

Nguyễn Thị Bé Hai

0986091817

107

Khối lớp 4, TH Âu Cơ

Xã Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Gía

Kiên Giang

Trịnh Thị Thúy Nguyên

0919149249

108

Lớp 5/1, TH Âu Cơ

Xã Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Gía

Kiên Giang

Mã Cẩm Loan

01225877552

109

Lớp 5/2, TH Âu Cơ

Xã Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Gía

Kiên Giang

Trịnh Diễm Hạnh

0918952936

110

Lớp 5/5, TH Âu Cơ

Xã Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Gía

Kiên Giang

Nguyễn Thị Thu Sương

01239774155

111

Lớp 5/6, TH Âu Cơ

Xã Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Gía

Kiên Giang

Nguyễn Thị Liên

0949208009

112

Khối lớp 5, TH Âu Cơ

Xã Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Gía

Kiên Giang

Nguyễn Thị Thu Sương

01239774155

113

Khối lớp 5, TH Lê Văn Tám

Xã Vĩnh Lạc, TP. Rạch Gía

Kiên Giang

Hoàng Thị Hường

0983947773

114

Khối lớp 5, TH Lê Văn Tám

Xã Vĩnh Lạc, TP. Rạch Gía

Kiên Giang

Lương Thị Hiền

0945409189

115

Khối lớp 5, TH Lý Tự Trọng

Xã Vĩnh Thanh, TP. Rạch giá

Kiên Giang

06 CLB

 

116

Khối lớp 5, TH Đinh Bộ Lĩnh

Xã Vĩnh Thanh, TP. Rạch giá

Kiên Giang

07 CLB

 

117

Khối lớp 5, TH Lê Lợi

Xã Vĩnh Hiệp, TP. Rạch giá

Kiên Giang

Lưu Đàm Diễm Hương

01258481169

118

Khối lớp 5, TH Trần Nhật Duật

Xã Phi Thông, TP. Rạch giá

Kiên Giang

Huỳnh Thị Mỹ Hoa

0962505510

119

Khối lớp 5, TH Hồng Bàng

xã Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Gía

Kiên Giang

03 CLB

 

120

Khối lớp 5, TH Lý Thường Kiệt

Xã An Bình, TP. Rạch giá

Kiên Giang

04 CLB

 

121

Khối lớp 5, TH Trần Văn Ơn

Xã Vĩnh Lợi, TP. Rạch giá

Kiên Giang

Đặng Thị Pho

01272094142

122

Khối lớp 5, TH Trương Định

Xã An Bình, TP. Rạch giá

Kiên Giang

Lý Thanh Trung

0914240775

123

Khối lớp 4, TH Trương Định

Xã An Bình, TP. Rạch giá

Kiên Giang

Phan Thị Phương

0918765353

124

Khối lớp 5, TH Trần Quốc Toản

Xã Phi Thông, TP. Rạch giá

Kiên Giang

Nguyễn Thị Thu Hồng

01666425338

125

Khối lớp 5, TH Mạc Đĩnh Chi

Xã Rạch Sỏi, TP. Rạch Giá

Kiên Giang

03 CLB

 

126

Khối lớp 5, TH Nguyễn Hiền

Xã Vĩnh Quang, TP. Rạch giá

Kiên Giang

Nguyễn Thị Thu

0943123062

127

Khối lớp 5, TH Kim Đồng

Xã Vĩnh Bảo, TP. Rạch giá

Kiên Giang

06 CLB

 

128

Khối lớp 5, TH Lê Thị Hồng Gấm

Xã Vĩnh Thanh, TP. Rạch Gía

Kiên Giang

02 CLB

 

129

Khối lớp 5, TH Nguyễn Thái Bình

Xã Vĩnh Quang, TP. Rạch giá

Kiên Giang

02 CLB

 

130

Khối lớp 5, TH Lê Hồng Phong

Xã Vĩnh Thanh, TP. Rạch Gía

Kiên Giang

02 CLB

 

131

Khối lớp 5, TH Trần Khánh Dư

Xã An Hòa, TP. Rạch Gía

Kiên Giang

Vũ Thị Liễu

0964877563

132

Khối lớp 5, TH Phạm Ngũ Lão

Xã Vĩnh Thông, TP. Rạch Gía

Kiên Giang

Lữ Thị Hoàng Anh

0985229901

133

Khối lớp 5, TH Nguyễn Chí Thanh

Xã Rạch Sỏi, TP. Rạch Giá

Kiên Giang

Đặng Thị Ràng

0121973778

134

Khối lớp 5, TH Trưng Vương

Xã An Hòa, TP. Rạch Gía

Kiên Giang

02 CLB

 

135

Khối lớp 5, TH Hạnh Phước

Xã Vĩnh Thanh, TP. Rạch Gía

Kiên Giang

Nguyễn Hoàng Hải

0945672161

136

Khối lớp 5, TH Tây Yên 2

Xã Tây Yên, An Biên,

Kiên Giang

Nguyễn Trường Nhựt

0942138113

137

Khối lớp 5, TH Đông Hồ

Phường Đông Hồ, TX. Hà Tiên

Kiên Giang

Đoàn Phạm Bảo Trung

01669632799

138

Khối lớp 8, THCS Nguyễn Khuyến

Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ

TP. Đà Nẵng

Hoàng Hào

0914181711

139

Khối lớp 5, TH Đông Yên 2

Xã Đông Yên, Huyện An Biên,

Kiên Giang

Cao Thanh Tùng

01664050379

140

Khối Lớp 5, TH Đông Yên 2

Xã Đông Yên, Huyện An Biên,

Kiên Giang

Trương Hồng Thái

0918567047

141

Khối lớp 5, TH Đông Thái 2

Xã Đông Thái, huyện An Biên

Kiên Giang

Trương Hoàng Phong

 

142

Khối lớp 5, TH Đông Yên 1

Xã Đông Yên, huyện An Biên

Kiên Giang

Phan Văn Tín

01234979776

143

Khối lớp 8, THCS Nguyễn Hiền

Nam Hồng, Nam Trực

Nam Định

Phạm Thị ánh Tuyết

0947099450

144

Khối lớp 5, TH Tây Yên A1

Xã Tấy Yên, huyện An Biên

Kiên Giang

Lê Thanh Toàn

01684524946

145

Khối lớp 5, TH Nam Yên 2

Xã Nam Yên, huyện An Biên

Kiên Giang

Phan Văn Đương

0973433789

146

Khối lớp 5, TH Nam Yên 2

Xã Nam Yên, huyện An Biên

Kiên Giang

Danh Phụng

01669651790

147

Khối lớp 5, TH Tam Quang

Xã Tam Quang, huyện Vũ Thư

Thái Bình

Bùi Thị Nga

01696529258

148

Khối lớp 5, TH Minh Lãng

Xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư

Thái Bình

Nguyễn Thị Xuân

0975804246

149

Khối lớp 5, TH TT. Thứ Ba 1

Thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên

Kiên Giang

Nguyễn Thị Bưởi

0919157096

150

Khối lớp 5, TH TT. Vĩnh Tường

Thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường

Vĩnh Phúc

Hồ Thị Hải Yến

0976034360

151

Khối lớp 5, TH Đông Thái 3

Xã Đông Thái, huyện An Biên

Kiên Giang

Trần Thanh Thế

0974126192

152

Khối lớp 5, TH Nam Thái 1

Xã Nam Thái, huyện An Biên

Kiên Giang

Nguyễn Văn Linh

01274048016

153

Khối lớp 5, TH Nam Thái 2

Xã Nam Thái, huyện An Biên

Kiên Giang

YS Mách

0918767922

154

Khối lớp 5, TH TT. Thứ Ba 2

Thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên

Kiên Giang

quách Kim Bằng

0945900096

155

Khối lớp 5, TH Hưng Yên 1

Xã Hưng Yên, huyện An Biên

Kiên Giang

Trần Thị Hường

01664436506

156

Khối lớp 5, TH Đông Thái 1

Xã Đông Thái, huyện An Biên

Kiên Giang

 

 

 

toantuoitho